KATALOG PRODUKTÓW MICRO Moje konto  
  Katalog » Regulamin Moje konto     
Kategorie
Wyszukiwanie
Szukana fraza:
Przedział cenowy:
do
Kontakt
Tel
77 431 55 04
Tel
77 431 58 55
GSM
+48 603 753 235
Regulamin

Katalog Produktów MICRO 

Katalog Produktów MICRO, działający pod adresem internetowym www.e-micro.pl prowadzony jest przez firmę

PPU MICRO Marek Kowalski, z siedzibą w Otmuchowie przy ul. Lipowej 1

NIP 753-000-35-01 Regon 530546881.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej: 10.05.1984.

 

Regulamin - Katalog Produktów MICRO

1. Katalog Produktów MICRO nie prowadzi bezpośredniej sprzedaży towarów w charakterze sklepu internetowego (moduł zamówień jest nieaktywny). Niniejsza strona ma charakter informacyjny.
Wszystkie materiały udostępnione na stronie, w tym opisy, karty katalogowe, zdjęcia, wizualizacje, projekty itp. stanowią własność PPU MICRO i podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006, Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

2. Zapytania ofertowe i zamówienia są przyjmowane:

Po złożeniu zamówienia dokonanego drogą teleinformatyczną Klient otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia mailem lub telefonicznie.

3. Realizacja zamówienia rozpoczyna się bezpośrednio po ustaleniu indywidualnego terminu realizacji z Klientem.

4. Ceny produktów (netto i brutto) są udostępniane drogą mailową: [email protected]

5. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.

6. Zamówienie złożone mailowo lub telefonicznie przez klienta jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Fakt złożenia zamówienia zostanie potwierdzony, drogą elektroniczną na podany przez klienta adres e-mail lub telefonicznie.

7. PPU MICRO odmawia realizacji zamówień w następujących przypadkach:

  • próby celowego wprowadzenia w błąd

  • złożonych zamówień których nie uda się potwierdzić telefonicznie bądź e-mailowo

 8. PPU MICRO nie ponosi odpowiedzialności za błędy i pomyłki w opisach i materiałach przedstawionych na stronie.

9. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

a) gotówką przy odbiorze towaru w siedzibie PPU MICRO (odbiór osobisty powinien być zrealizowany w ciągu 7 dni od zrealizowania zamówienia. Istnieje możliwość przedłużenia terminu drogą telefoniczna lub mailową.

b) płatność z góry, przelewem bankowym na konto PPU MICRO (przedpłata całości lub części wartości zamówienia), Realizacja zamówienia następuje, gdy wpłata zostanie zaksięgowane na koncie PPU MICRO.

10. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia ze względu na czynniki niezależne od nas, pracownik PPU MICRO będzie czynił starania, aby bez zbędnej zwłoki poinformować o tym Klienta drogą e-mailową lub telefonicznie.

11. W wypadku podania przez Klienta nieprawidłowego kodu pocztowego, PPU MICRO zastrzega sobie prawo ponownego przeliczenia opłaty za transport zgodnie z prawidłowym kodem pocztowym i doliczenie kosztów ponownej przesyłki.

12. W przypadku zamówień nie zrealizowanych z winy Klienta, a w szczególności w przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówienia, podania błędnego adresu lub kodu pocztowego PPU MICRO zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta kosztami transportu zamówienia.

13. W razie niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem Klient powinien niezwłocznie powiadomić o tym PPU MICRO drogą mailową na adres [email protected] lub telefonicznie. Pracownik PPU MICRO uzgodni wtedy procedurę odesłania towaru i wymiany na zgodny z zamówieniem. W przypadku braku towaru zostanie wystawiona korekta na brakujący sprzęt, a należność zwrócona z zasadami zwrotów na konto Klienta.

 

14. W przypadku stwierdzenia naruszenia przesyłki, tj. rozcięć, uszkodzeń taśm i folii zabezpieczających należy sprawdzić zawartość przesyłki w obecności kuriera. W przypadku niezgodności stanu towarów z zamówieniem lub fakturą prosimy o kontakt z naszym pracownikiem. Należy również spisać z kurierem protokół niezgodności. Jeśli kurier odjedzie i dopiero po chwili stwierdzą Państwo niezgodność, należy skontaktować się z najbliższym oddziałem firmy kurierskiej i zgłosić im naruszenie przesyłki. Kierowca ma obowiązek wrócić w ten sam dzień i spisać protokół niezgodności. Brak protokołu niezgodności jest jednoznaczny z akceptacją zawartości przesyłki wg regulaminu firm kurierskich.

15. Gwarantem sprzętu, za wyjątkiem sprzętu posiadającego zewnętrzną gwarancję producenta, jest firma PPU MICRO.

16. Regulamin Katalogu Produktów PPU MICRO określa zakres i warunki sprzedaży towarów przez PPU MICRO z siedzibą w Otmuchowie przy ul. Lipowej 1, nr NIP 753-000-35-01, nr Regon 530546881

17. Sprzedaż towarów z Katalogu Produktów MICRO odbywa się według niniejszego regulaminu. Złożenie zamówienia u producenta jest równoważne z akceptacją zasad sprzedaży wynikających z niniejszego regulaminu oraz obowiązuje do przestrzegania zawartych w nim postanowień.

18. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego.

19. Ochrona danych osobowych

Dane osobowe przekazywane przy realizacji zamówień są przetwarzane przez PPU MICRO z siedzibą w Otmuchowie przy ul. Lipowej 1.

Powierzone nam dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu:

- realizacji umowy

- jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach i usługach o oferowanych przez PPU MICRO.

20. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych. Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

21. PPU MICRO zastrzega sobie prawo zmiany zasad sprzedaży określonych w niniejszym Regulaminie. W sprawach nie uregulowanych powyższym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

22. Wszelką korespondencje prosimy kierować na adres:

23. W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu +48 77 431 55 04.

Powrót
Informacje
Kto jest online
Obecnie w sklepie jest

 online.
  18 czerwca 2024     1313477 wywołań od 01 stycznia 2012  
Copyright © 2010 oscGold